Розрахунок заробітної плати до валового прибутку

Співвідношення заробітної плати до валового прибутку вимірює співвідношення між валовою заробітною платою компанії за певний період з валовим прибутком компанії за той же період. Як і всі фінансові коефіцієнти, він використовується для вимірювання результатів діяльності компанії, які можна порівняти з попередніми періодами, щоб визначити, чи існують експлуатаційні проблеми, такі як зростання витрат на заробітну плату щодо продажів. Управління бізнесом зазвичай здійснює аналіз співвідношення після кожного звітного періоду для виявлення тенденцій у бізнесі, які можуть бути скориговані за рахунок скорочення витрат, або, можливо, збільшення їх маркетингових зусиль для збільшення продажів.

Розрахунок валового прибутку

Валовий прибуток знаходиться у верхній частині звіту про прибутки та збитки компанії. Він представляє собою чисті продажі, за вирахуванням вартості проданих товарів. Чисті продажі - це сукупні надходження, за вирахуванням будь-яких знижок, а також прибутків та надбавок. Собівартість реалізованої продукції - це початковий запас, плюс придбання менше кінцевих запасів. Валовий прибуток часто неправильно розуміється для представлення валових продажів у бізнесі; однак це неправильно, оскільки не враховує пряму вартість продажів, яка відображається в розрахунку вартості реалізованої продукції.

Розрахунок загальної заробітної плати

Загальна сума заробітної плати відображає сукупну заробітну плату, яка виплачується в бізнесі протягом певного періоду часу. Ця цифра є загальною сумою, виплаченою всім працівникам до того, як будуть зроблені будь-які відрахування на податок на заробітну плату або програми виплат працівникам. Як правило, управління вимагатиме, щоб нарахування заробітної плати було поділено на ключові відділення, такі як нарахування заробітної плати, продаж, виробництво та управління. Кожен номер може бути використаний при розрахунку коефіцієнта заробітної плати до валового прибутку. Наприклад, керівництво може побажати побачити взаємозв'язок між продажем і валовою прибутковістю, щоб дізнатися, чи може бути потрібний додатковий торговий персонал, або щоб виміряти ефективність існуючого відділу продажів.

Вплив фонду заробітної плати на валовий прибуток

Взаємозв'язок між заробітною платою та валовим прибутком є ​​важливим, оскільки всі підприємства залежать від успішних продажів, а нарахування заробітної плати та вартість реалізованої продукції, яка є частиною валового прибутку, є двома найбільшими витратами компанії. Важливо бачити, що витрати на оплату праці виправдовують валовий прибуток. Ці відносини мають вирішальне значення для прийняття управлінських рішень, що стосуються найму та звільнення працівників, щоб або збільшити продажі, або зробити компанію більш ефективною за рахунок упорядкування робочої сили.

Міркування

Аналіз коефіцієнтів має виконуватися на регулярній основі. Більшість керівників повинні дивитися на коефіцієнти кожного місяця або принаймні на кожний квартал. Чим частіше проводиться аналіз, тим легше виявити тенденції, які можна виправити. Це також є причиною настільки важливих своєчасних фінансових звітів. Іноді коефіцієнти можуть бути використані як порівняння з аналогічними підприємствами, особливо публічними компаніями, які зобов'язані публікувати свої перевірені фінансові результати. Керівництво потім може переглядати коефіцієнти, такі як співвідношення заробітної плати до валового прибутку інших компаній, щоб побачити, як їхні власні співвідношення порівнюються з цими результатами.