Рекламні політики та процедури

Політика та процедури з людських ресурсів розроблені з метою поліпшення того, як працівникам керують в робочому середовищі. Вони забезпечують рамки, що дозволяють керівникам і керівникам приймати раціональні рішення і вживати послідовних дій. Більш конкретно, політика та процедури пропаганди є частиною політичної бази будь-якої компанії і в першу чергу запроваджуються для забезпечення загальних керівних принципів просування в організації.

Призначення

Кінцевою метою політики сприяння є роз'яснення коригувань заробітної плати, пов'язаних з категорією рангу та роботи. Промоційна політика покликана сприяти кар'єрному зростанню шляхом надання та підтримки відповідного робочого середовища та адекватних ресурсів для того, щоб професійні працівники могли застосовувати та розвивати свої навички та можливості для досягнення цілей організації. Керівні принципи, що підкреслюють таку політику, повинні прагнути до забезпечення справедливості, послідовності та одноманітності у справі просування працівників компанії. Політика також повинна створювати і підтримувати моральний дух працівників, заохочуючи їх подавати заявки на посади, які вони кваліфіковані для виконання своїх кар'єрних інтересів і завдань.

Процедури

Акції на робочому місці можуть виникнути внаслідок відкриття нових робочих місць або від рекласифікації існуючої позиції в компанії. Фактори, які слід враховувати при визначенні права на працевлаштування працівника, включають рівні діяльності, навички, освіту, відповідний досвід і професійний розвиток.

Оцінка працівників

У більшості компаній системи оцінювання ефективності використовуються для оцінки працівників загалом і для просування по службі. Коли залучений працівник всередині компанії, він повинен продемонструвати поточну спроможність виконувати свої обов'язки на наступному найвищому рангу. У деяких компаніях, залежно від типу зайнятості, керівник найму може бути зобов'язаний оцінювати працездатність працівника на новій посаді протягом декількох місяців.

Хто підходить?

Кандидат оцінюється на основі ряду факторів, включаючи професіоналізм, минулі досягнення та готовність взяти на себе додаткові обов'язки. Щоб підвищити шанси на просування по службі, кандидати повинні подавати інформацію, яка стратегічно показує їхню здатність виконувати обов'язки на новій посаді. Кандидати, які відповідають основним кваліфікаціям посади або категорії роботи, а також виконали всі інші вимоги, пов'язані з даним рангом і посадою, стають придатними для просування по службі. Рекламна політика також надає основні рекомендації щодо вирішення особистих скарг, що виникають внаслідок суперечок або занепокоєння щодо процесу розгляду акцій.