Що таке план продуктивності?

Продуктивність має важливе значення для успіху організації. План продуктивності складається з конкретного плану, спрямованого на підвищення продуктивності. Ефективний план продуктивності стосується всіх сфер, які потенційно можуть вплинути на загальну продуктивність організації або окремої особи. План організаційної продуктивності зазвичай стосується трьох основних елементів, включаючи оперативне, тактичне та стратегічне планування. Керівники та менеджери можуть також створити плани продуктивності для окремих підрозділів або співробітників.

Оперативне планування

Відповідно до веб-сайту Плану продуктивності, оперативне планування визначає "хто, що і коли потрібно робити". Це може бути настільки ж простим, як висвітлення того, хто виконує яку роботу і коли, а також оцінка того, як кожна роль взаємодіє з іншими. Оперативне планування, яке використовується в контексті плану продуктивності, повинно включати координацію постачальників, постачальників, матеріалів та повсякденних робіт, щоб забезпечити працівникам доступ до ресурсів, необхідних для виконання своєї роботи. Необхідно проаналізувати, як ці елементи впливають на продуктивність, щоб визначити, як найкраще підвищити ефективність, таким чином підвищуючи продуктивність.

Тактичне планування

Тактичне планування складається з систематичної організації та планування короткострокової підприємницької діяльності таким чином, щоб вона відповідала загальним стратегічним цілям. Цей елемент плану продуктивності повинен чітко визначати, хто відповідає за досягнення цілей кожного з трьох напрямків планування продуктивності. Тактичний план також визначає, як ці лідери будуть виконувати план.

Стратегічне планування

Процес стратегічного планування є ще одним важливим елементом плану продуктивності. Цей процес складається з розробки та реалізації політики та процедур, спрямованих на узгодження щоденної роботи з загальною місією організації. Організаційні лідери починають із встановлення цілей, таких як підвищення продуктивності, які допоможуть бізнесу виконувати свою місію. Потім керівники проводять екологічний план, такий як SWOT-аналіз для визначення сильних сторін, слабких сторін, можливостей та загроз бізнесу. Потім лідери розробляють і впроваджують стратегії, щоб скористатися перевагами сильних сторін і можливостей компанії, одночасно протидіючи її слабким сторонам і загрозам.

Індивідуальна продуктивність

Хоча лідери бізнесу зазвичай використовують плани продуктивності для організаційного планування, вони також можуть бути використані для підвищення продуктивності праці працівників. Менеджери та наглядачі можуть встановлювати цілі продуктивності для окремих працівників, а також надавати тренінги, щоб допомогти працівникам покращити комунікацію, уникнути витрат часу та розумно управляти своїм часом. Індивідуальні працівники також можуть вирішити розробити власні плани продуктивності, щоб активно підвищити рівень особистої продуктивності, щоб краще підтримувати місію організації.